آزمون، پرسشنامه و تحلیل آماری

‎ در دنياى كنونى و در عصر فناوری و ارتباطات، بالا بردن سطح بسندگى زبانى اهميتى دو چندان براى كسب موفقيت در عرصه علم و دانش پيدا كرده است. بر همين اساس، مركز آزمون سازى و استعداديابى زبان پيش قدم، آزمون هاى مختلف از جمله آزمون هاى بسندگى زبان انگليسى و فارسى را جهت ارزيابى و سنجش سطح زبانى متقاضيان برگزار مي كند. افزون بر اين، متقاضيان، با پاسخ دادن به پرسشنامه هاى موجود در اين بخش، ما را در شناخت بهتر آنان از لحاظ مسائل مختلف روانشناختى، جامعه شناختى و زبان شناختىِ اثرگذار بر زبان آموزى يارى رسانده و رهنمون گامهاى بعدى جهت هموارسازى اين مهم براى آنان خواهند بود. لازم به ذكر است كه خدمات این بخش به هر دو صورت حضوری و برخط (آنلاین) ارائه می شود. ‎
‎ آمایش و تحلیل داده‌های آماری یکی از خدمات ویژۀ مرکز آزمون‌سازی و استعدادیابی زبان پیش‌قدم برای مسئولان، پژوهشگران و دانشجویان گرامی است. از آنجا که آزمون ها نقش اساسى در تصميم گيرى درباره آزمون دهندگان و تأثير آن بر سرنوشت آنان دارند، هنجاريابى آزمون ها از اهميت بسیاری برخوردار است. بنابراین، این مرکز با اتکا بر دانش متخصصان خود هنجاریابی آزمون های مختلف و ارزیابی داده های پروژه‌ها و پرسشنامه‌های متقاضیان را با استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی آماری از جمله SPSS و Amos انجام داده و تحلیلی دقیق و قابل استناد ارائه می‌نماید.