بسته استعداد زبانی (بزرگسال)

3,000,000 ریال

(این بسته شامل 5 آزمون است.)

 

Description
بسته استعداد زبانی بزرگسال (روی هر آزمون کلیک کنید.)

لینک آزمون ها فقط تا ۲۴ ساعت پس از تایید پرداخت برای شما فعال می باشد و پس از این زمان، در صورتی که آزمون را انجام نداده باشید، باید دوباره آن را خریداری کنید.