بسته تعیین سطح توانش تدریس معلم زبان انگلیسی

3,000,000 ریال

این آزمون آنلاین برای تعیین سطح توانش معلمان زبان انگلیسی تهیه شده است که دارای 3 بخش می باشد. در حال حاضر این بسته فقط با عقد قرارداد در اختیار مدیران موسسات زبان و مدرسان برگزاری دوره های تربیت مدرس قرار می گیرد.
Description
بسته تعیین سطح توانش تدریس معلم زبان انگلیسی (روی هر آزمون کلیک کنید.)

لینک آزمون ها فقط تا ۲۴ ساعت پس از تایید پرداخت برای شما فعال می باشد و پس از این زمان، در صورتی که آزمون را انجام نداده باشید، باید دوباره آن را خریداری کنید.