بسته معلم موفق

1,000,000 ریال

(دکتر رضا پیش قدم)
Category:
Description

این بسته ۶۰ دقیقه ای شامل ۴ فایل صوتی با عناوین زیر می باشد:

۱. متغیرهای آموزشی
۲. روان‌شناسی آموزشی
۳. جامعه شناسی آموزشی
۴. روش تدریس

لازم به ذکر است با هر پرداخت فایل ها را فقط یک بار می توانید دانلود کنید.