آگوست 1, 2023

نشریه ما

اکتبر 8, 2020

Neuroscience in Language Studies

سپتامبر 19, 2020

کارگاه کلاس پویا

سپتامبر 19, 2020

IELTS, TOEFL, PTE, GRE, Duolingo? How to study

آگوست 29, 2020

چگونه کلاسی پویا و انگیزه بخش در محیط مجازى داشته باشیم؟

جولای 25, 2020

دکوراسیون زبانی

جولای 25, 2020

بسته های آموزشی

جولای 6, 2020

انجام پروژه

جولای 6, 2020

بهبود عملکرد

جولای 6, 2020

سخنرانی دکوراسیون زبانی: باید و نبایدهای هَیَجامَدمحور در زندگی

جولای 2, 2020

کارگاه های خصوصی متخصصان زبان

جولای 2, 2020

کارگاه ها

ژوئن 23, 2020

واحد تحقیق و توسعه (R&D)

ژوئن 18, 2020

آزمون و پرسشنامه

ژوئن 8, 2020

PRP گرانت